2019-10-07

INFORMACJA NT. MIENIA PLACÓWKI UZNANEGO ZA ZBĘDNE BĄDŹ ZUŻYTE

 

 

MP57.  35.6-2.2019                                                                      

INFORMACJA  NT.  MIENIA  PLACÓWKI

 UZNANEGO  ZA  ZBĘDNE  BĄDŹ  ZUŻYTE

           

Na  podstawie  Procedury gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Miejskim Przedszkolu nr 57 im. Krasnala Hałabały  informuję, że  posiadamy  następujące  zbędne  i  zużyte  środki  majątku  ruchomego :

Lp

Poz. inwentarza

Nazwa przedmiotu

Rok zakupu

ilość

uwagi

1

DZIII/10/12

Samochód wywrotka

2001

2

Zniszczony, uszkodzony, połamany,

2

DZ III/10/13

Kolejka polar

2001

2

Zniszczony, uszkodzony, połamany

3

DZ III/10/5

Klocki konstrukcyjne

2001

1

Niekompletne, połamane, nie nadają się do użytku

4

DZ III/10/6

Auto straż

2001

1

Zniszczony, uszkodzony, połamany

5

DZ III/10/7

lalka

2001

1

Zniszczona, brak głowy, ręki i nogi

6

DZ III/10/1

kuchnia

2001

1

Zniszczona, połamana, nie nadaje sie do naprawy

7

DZ III/10/4

Wózek głeboki

2001

2

Połamany, nie nadaje sie do naprawy

8

DZ III/10//8

lalka

2001

1

Zniszczona, brak  ręki i nogi

9

DZ III/10/1

Klocki Biggs

2001

3

Zniszczone, niekompletne , nie nadają sie do użytku

10

DZ III/10/2

Klocki Zaks

2001

3

Zniszczone, niekompletne, nie nadają sie do użytku

11

DZ III/10/5

Gra "Bądź ostrożny na drodze"

2001

1

Niekompletna, zniszczona, brak możliwości wykorzystania

12

DZ III/10/9

videomikroskop

2001

1

Brak elementów, nie do wykorzystania

13

DZ III/10/10

Mikroskop z przyborami

2001

1

Brak elementów, nie do wykorzystania

14

DZ III/10/11

Klocki Reko

2001

1

Niekompletne, brak możliwości wykorzystania

15

DZ III/10/12

kombizmywak

2003

1

Niekompletny, zniszczona, brak możliwości wykorzystania


Przeznaczony do likwidacji sprzęt został oceniony jako w 100% zużyty i zniszczony, o zerowej wartości
użytkowej, nie nadający się do wykorzystania zarówno w Miejskim Przedszkolu Nr 57 jak i przez innych
użytkowników.

Zbędne  składniki  majątku  ruchomego  możemy  nieodpłatnie  przekazać  innej  jednostce  na  pisemny  wniosek,  lub  dokonać  darowizny  innym  przedmiotom .
 

 

Zainteresowanych  prosimy  o  kontakt  do  21/10/2019 r.

 

Telefon  kontaktowy  032 / 254 24 92

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się